Mimosoudní vymáhání

CO JE MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK?

Při vymáhání pohledávek přistupujeme nejprve k mimosoudnímu způsobu vymáhání, které je rychlé a není spojeno se soudními poplatky. Mimosoudní vymáhání provádíme na základě přímé komunikace s dlužníkem, a to tak, abychom zachovali dobré vztahy s vašimi zákazníky i obchodními partnery. Svěřte vymáhání pohledávek našim odborníkům, ušetříte tak svůj čas a nebudete muset čelit nepříjemným situacím spojeným s vymáháním.

Mimosoudní vymáhání provádíme na základě mandátní smlouvy (případně jiné odpovídající smlouvy). Nejprve posoudíme, zda je vaše pohledávka opravdu vymahatelná a následně vám zašleme mandátní smlouvu (případně jinou odpovídající smlouvu). Po jejím podpisu ihned zahajujeme vymáhací proces.

Mimosoudní vymáhání je rychlé a efektivní.

Neplatíte žádné soudní poplatky a nic předem.

Vyjednáváme intenzivně a bez vaší přítomnosti.

Vše zajistíme za vás. Ušetříme váš čas i peníze.

Jak postupujeme?

1

Posoudíme nárok na vymáhání

Informujeme vás o tom, zda by mohla být pohledávka vymahatelná a nastíníme postup vymáhání. Jakmile nám předáte všechny podklady, začneme pohledávku analyzovat. Zjistíme, zda není promlčená, posoudíme důkazy, rozhodneme o její vymahatelnosti a určíme šance na její vymožení.

2

Analyzujeme majetek dlužníka

Začneme analyzovat dlužníka a jeho majetek. Je potřeba zjistit, zda dlužník disponuje dostatečným majetkem pro uspokojení pohledávky. Pokud zjistíme, že dlužník jako právnická osoba neexistuje nebo je v konkursu, zaměříme se na zánik společnosti nebo přihlásíme pohledávku do konkursního řízení.

3

Zahájíme mimosoudní vymáhání

Sepíšeme předžalobní upozornění a varujeme dlužníka, že podáme žalobu k soudu. Na základě tohoto upozornění zaplatí až 50 % dlužníků celou pohledávku. Veškerou komunikaci s dlužníkem zajistíme bez vaší přítomnosti. Budeme vyjednávat o možnostech splacení pohledávky. Pokud dlužník na základě výzvy dluh nezaplatí, pokusíme se dohodnout jiným způsobem.

Modelový příklad mimosoudního vymáhání

Klient Vám nezaplatil za službu vytvoření webových stránek v celkové hodnotě hodnotě 30 000 Kč.

Cena pohledávky
30 000 Kč
Nezávazné posouzení zdarma
Vstupní zhodnocení pohledávky 1 000 Kč
Všechny právní úkony (20 % z ceny pohledávky) 6 000 Kč
Získáte zpátky od dlužníka 23 000 Kč*

*Jedná se o modelový případ, který vychází z našich dlouholetých zkušeností. Každá pohledávka je jiná a může se tak lišit doba strávená na jednotlivých úkonech, počet stání a podobně.

Kontaktujte nás

Tř. gen. Píky 5. 613 00 Brno
+420 605 226 633

Chcete řešit svou pohledávku mimosoudně?

Nezávazná poptávka