Podmínky souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poptávkového formuláře

  1. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely poptávkového formuláře společnosti Mohlis – Brno, se sídlem:

MOHLIS – Brno
Tř. gen. Píky 5
613 00, Brno

IČ: 48908282

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Dr 2483 (dále jen „Správce“). Souhlas udělujete, aby Správce mohl ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, firma, e-mail, telefonní číslo, ulice, město a PSČ.

  1. Jméno a příjmení, firmu, e-mail, telefonní číslo, ulici, město a PSČ musí Správce zpracovat za účelem zpracování kalkulace ceny vaší poptávky. Uvedené údaje budou zpracovány Správcem po dobu maximálně 3 let, nebo po dobu trvání spolupráce.
  2. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci smazání těchto osobních údajů.

Kontaktovat Správce můžete například tak, že zašlete e-mail na adresu info@mohlis.cz nebo dopis na adresu MOHLIS – Brno, Tř. gen. Píky 5, 613 00 Brno.

  1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje mohou zpracovávat i tyto třetí strany:

Software pro zpracování osobních údajů Microsoft Windows 10

Ekonomický informační systém Kelexpres

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.