Právní očkování

ODHALÍME NEDOSTATKY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

V rámci vymáhání pohledávek nabízíme svým pravidelným klientům službu právního očkování. Máme zkušený právní tým, který během vymáhání analyzuje veškeré právní dokumenty spojené s vaší pohledávkou. Odhalíme všechny nedostatky a navrhneme způsob, jak zlepšit vaši pozici v procesu vymáhání pohledávek.

Službu poskytujeme bezplatně

Odhalíme nedostatky dokumentů

Předejdete chybám do budoucna

Zlepšíme vaši pozice věřitele

Zlepšíme vaši pozice věřitele

Zaměříme se na nedostatky a chyby ve všech vašich právních dokumentech, jako jsou vzory smluv a používané faktury.  Podíváme se na vaše interní postupy a procesy, které by mohly vymáhání pohledávek zkomplikovat nebo i znemožnit. Na chyby a nedostatky dokumentů vás budeme průběžně upozorňovat. Navrhneme řešení, které zajistí zlepšení vaší pozice jako věřitele ve sporech s dlužníky.

Pokročilé právní očkování

Poskytujeme odborná školení zaměstnanců. Školení vede náš právní tým a jeho cílem je, aby vaši zaměstnanci předcházeli chybám v dokumentech a aby nedocházelo k chybnému nastavení interních procesů ve firmě, které vedou k nedobytnosti pohledávek. Zajistíme zlepšení vaší pozice věřitele ve sporech s dlužníky.