Soudní vymáhání

CO JE SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK?

Máme zkušený tým právníků, kteří provedou veškeré právní kroky nutné k získání vaší pohledávky.

K soudnímu vymáhání přistupujeme v případě neúspěšného mimosoudního vymáhání, kdy dlužník dobrovolně nezaplatil dlužnou částku nebo nedodržel splátkový kalendář, který jsme vyjednali.

Zajistíme za vás sepsání žaloby i její podání.

Zastoupíme vás ve všech potřebných řízeních před soudem.

Poradíme vám, jak postupovat, abyste zvýšili úspěšnost vymožení.

Odměnu budeme požadovat, teprve až vám dlužník zaplatí.

Soudní řízení

Soudní vymáhání zahajujeme tak, že sepíšeme a podáme žalobu. V soudním řízení je dlužníkovi nařízena povinnost zaplatit svůj dluh včetně úroku a soudního poplatku. V případě, že dlužník nezaplatí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, přejdeme k vymáhání pohledávky formou exekučního řízení.

Exekuční řízení

Exekuční řízení se zahajuje na základě exekučního návrhu, který za vás sepíšeme. Budeme vás zastupovat při jednání s exekutorem, který bude pověřen vymáháním vaší pohledávky. Jakým způsobem bude exekuce probíhat, určí exekutor tak, aby došlo k co nejrychlejšímu uspokojení vaší pohledávky.

Metody exekuce

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Přikázání pohledávky

Prodej movitých a nemovitých věcí

Postižení závodu

Správa nemovité věci

Pozastavení řidičského oprávnění

Jak postupujeme?

1

Posoudíme nárok na vymáhání

Informujeme vás o tom, zda by mohla být pohledávka vymahatelná a nastíníme postup vymáhání. Jakmile nám předáte všechny podklady, začneme pohledávku analyzovat. Zjistíme, zda není promlčená, posoudíme důkazy, rozhodneme o její vymahatelnosti a určíme šance na její vymožení.

2

Analyzujeme majetek dlužníka

Začneme analyzovat dlužníka a jeho majetek. Je potřeba zjistit, zda dlužník disponuje dostatečným majetkem pro uspokojení pohledávky. Pokud zjistíme, že dlužník jako právnická osoba neexistuje nebo je v konkursu, zaměříme se na zánik společnosti nebo přihlásíme pohledávku do konkursního řízení.

3

Zahájíme soudní vymáhání

Pokud nelze spor vyřešit mimosoudní cestou, přecházíme k soudnímu vymáhání pohledávky. Sepíšeme a podáme žalobu u příslušného soudu. Nebudeme po vás požadovat žádné peníze předem. Bude potřeba uhradit jen soudní poplatek, který bývá ve výši 5 % hodnoty pohledávky.

4

Podáme exekuční návrh

Pokud ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí dlužník nezaplatí svůj dluh, přejdeme k exekučnímu řízení. Náklady na řízení budeme vymáhat po dlužníkovi. Podáme exekuční návrh a zastoupíme vás při jednání s exekutorem, který bude pověřen vymáháním vaší pohledávky.

Modelový příklad soudního vymáhání

Máte směnku psanou na hodnotu 100 000 Kč, ale mimosoudní vymáhání není řešením. Je tedy nutné přistoupit k soudnímu vymáhání.

Hodnota směnky
100 000 Kč
Nezávazné posouzení zdarma
Vstupní zhodnocení 1 000 Kč
Vypracování žaloby cca 1-2 h 2 000 Kč
Odpověď na reakci protistrany cca 1 h 1 000 Kč
1-2 soudní stání 2 000 Kč
Po vyhraném soudním sporu vrácení nákladů právního zastupování -5 000 Kč
Soudní poplatek (vždy paušálně 5% z vymáhané částky) 5 000 Kč
Naše odměna (20 % z hodnoty směnky) 20 000 Kč
Získáte zpátky od dlužníka 74 000 Kč*

*Jedná se o modelový případ, který vychází z našich dlouholetých zkušeností. Každá pohledávka je jiná a může se tak lišit doba strávená na jednotlivých úkonech, počet stání a podobně.

Chcete řešit svou pohledávku soudně?

Nezávazná poptávka