Vymáhání pohledávek

Soudní i mimosoudní vymáhání

Nezaplatili vám vaši zákazníci nebo obchodní partneři a vaše pohledávky jsou už po splatnosti? Připravíme strategii vymáhání pohledávek přesně na míru a vaše peníze získáme zpět rychle a bez zdlouhavých soudních procesů.

MÁTE PROBLÉM S NEZPLACENÝMI POHLADÁVKAMI?

Vymáháme různé druhy pohledávek

Pomůžeme vám s vymáháním nezaplacených faktur, půjček, dluhů, nezaplacených směnek, nevyplacených mezd, výživným i nájmem.

Faktury

Splatnost vaší faktury už uběhla a dlužník ji stále neuhradil? Nezaplacené faktury vymáháme nejčastěji. Zaměřujeme se na vymáhání různých druhů faktur a nezáleží na tom, jakou mají hodnotu. Pomůžeme vám s fakturami nízkých i vysokých hodnot. Zařídíme veškerou administrativu spojenou s vymáháním. Abychom mohli nezaplacenou fakturu efektivně vymáhat, potřebujeme od vás alespoň základní informace o dlužníkovi a veškeré podklady pro vymáhání, které máte k dispozici. Může to být objednávka zboží či služeb, faktura, předávací protokol nebo dodací list. Dále budeme potřebovat, abyste doložili veškerou komunikaci s dlužníkem.

Půjčky a úvěry

Slibuje vám neustále dlužník, že brzy zaplatí? Nenechte se oklamat a obraťte se na nás. Převezmeme za vás veškerý kontakt s dlužníkem a přimějeme ho k zaplacení dluhu. Nejdříve to zkusíme mimosoudní cestou, která je rychlá a efektivní. Pokud dlužník nezaplatí, přistoupíme k žalobě a půjdeme před soud.

Směnky

Máte pohledávku, která je zajištěná směnkou, ale dlužník ji neuhradil? Pomůžeme vám získat peníze z nezaplacené směnky. Před zahájením vymáhání vždy ověříme váš nárok. Některé směnky mohou obsahovat chyby a nemusí být platné. Pokud ještě směnku nemáte a chystáte se ji s dlužníkem sepsat, poradíme vám, jak ji vyplnit, aby byla platná.

Mzdy

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu v termínu? Posoudíme vaši situaci a určíme, zda na mzdu máte nárok. Navrhneme vhodný postup a pomůžeme vám mzdu získat. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu vůbec, můžeme podat žalobu k soudu a požadovat po něm úroky z prodlení. V případě, že se zaměstnavatel zpozdí s výplatou mzdy 15 dní, máte nárok na okamžité zrušení pracovního poměru.

Nezaplacený nájem

Pronajímáte byt a nájemníci neplatí? Pomůžeme vám nájem získat. Je potřeba abyste nám doložili údaje o dlužníkovi, nájemní smlouvu, dodatky ke smlouvě, vyúčtování a vše, co máte k dispozici. Na základě všech podkladů posoudíme, jestli máte na nájem nárok. Poté určíme kroky, jak nezaplacený nájem získat  co nejrychleji a efektivně.

Nezaplacené výživné

Neplatí vám váš bývalý partner výživné na vaše dítě a nevíte jak to řešit? Pomůžeme vám výživné získat. Veškeré náklady na vymáhání budeme žádat po dlužníkovi.